Main menu

Chọn ngôn ngữ: English | 简体中文 | 繁體中文 | Deutsche | Ελληνικά | हिंदी | Portugues | Español | Tiếng Việt

Xin Chào!

Tên tôi là Trang Yến Mi. Ở đây bạn sẽ tìm thấy Cần Thủ Câu Cá (Ace Fishing) hướng dẫn trò chơi đang diễn ra và tập truyện tranh miêu tả cuộc sống của tôi và trò chơi này.

Cần Thủ Câu Cá Truyện Tranh

 

Ace Fishing

Mùa Thứ 2: Chương 2, Căn Bản Bước Đầu

Những nguyên tắc căn bản cần nhớ, trái , phải, trên, dưới. Tương tự như di chuyển vật chất trên mặt đất, dưới nước hay trong không trung.

Xem Comic
Ace Fishing

Mùa Thứ 2: Chương 1, Phi Công Trưởng

Tôi tên là Trang Yến Mi, chủ nhân chiếc xe siêu tốc Pony 2011, đang trên đường đi sắm quà giáng sinh. Bất ngờ tôi nhận được cú điện thoại từ anh bạn thân.

Xem Comic
Ace Fishing

Forums

Due to Hive forum restrictions. I'm starting an easy, user-friendly forum in English and then the rest...